Zoeken

Resultaten 1 - 9 van 9

Sorteer op

Databeleid IHW

gepubliceerd op: 23-10-2012

 | 

Artikel

In dit document staat beschreven wat het beleid is voor de inwinning van gegevens. Ook de verstrekking van gegevens voor rapportageverplichtingen aan derden is in dit document vastgelegd.

Informatiebeleid

gepubliceerd op: 08-11-2013

 | 

Artikel

Hoe we omgaan met informatie leggen we vast. Zo is het helder voor iedereen die met watergegevens te maken heeft, welke keuzes er zijn gemaakt en welke richtlijnen er zijn. Dat gaat over hoe je data inwint, maar ook hoe je ze beschikbaar stelt.Met ons...

Open databeleid

gepubliceerd op: 14-11-2013

 | 

Artikel

Het kabinet stimuleert het gebruik van open data als middel om nieuwe innovatieve producten en toepassingen te ontwikkelen. Steeds meer overheden geven hun data vrij voor het grote publiek. Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een adviesrapport geschreven...

Over het IHW

gepubliceerd op: 24-12-2010

 | 

Artikel

IHW is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met waterbeheerders werken we aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Servicedesk IHW

Artikel

Bij het IHW willen we de gebruiker (beheerders van waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen) zo goed en efficiënt mogelijk bedienen. Daarom is er één centraal punt waar alle vragen binnen komen: de Servicedesk. De Servicedeskmedewerkers zorgen...

Toine Poppelaars

laatst gewijzigd op 24-07-2017

 | 

Persoon

Wat doet IHW in 2019?

gepubliceerd op: 27-11-2018

 | 

Nieuws

Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de wate...

Wat we doen

gepubliceerd op: 11-03-2014

 | 

Artikel

De missie is om informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterpartners, én deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden.  

Werken bij het IHW

gepubliceerd op: 02-12-2015

 | 

Artikel

In een ongecompliceerd team van informatiespecialisten, procesmanagers en analisten werken we er hard aan om in 2022 alle relevante waterinformatie beschikbaar, betrouwbaar en bruikbaar te hebben voor de sector. Ons werk gaat over de samenwerking tussen...