Zoeken

Resultaten 1 - 10 van 12

Sorteer op

Aquo-kit

Artikel

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus. Eigen rapportages en de KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen.

Behaalde resultaten in 2018

gepubliceerd op: 10-04-2019

 | 

Nieuws

In het oog springende resultaten zijn de realisatie van de Tijdelijke Database Grondwaterkwaliteit en de oplevering van de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen.

Gegevens grondwaterkwaliteit online!

gepubliceerd op: 22-05-2018

 | 

Nieuws

De meetgegevens uit de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van alle provincies zijn nu beschikbaar.

Herbouw Waterkwaliteitsportaal

gepubliceerd op: 16-04-2019

 | 

Nieuws

Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.

IHW-netwerkdag 2019

begint op: 20-11-2019 | 

Waternet, Amsterdam

 | 

Evenement

Op 20 november 2019

Informatiestromen

gepubliceerd op: 26-08-2014

 | 

Artikel

Informatiestroom waterkwaliteit

Artikel

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de gegevensstromen uit het spoorboekje. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen waterbeheerders instrueert wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij...

Janco van Gelderen

laatst gewijzigd op 17-05-2016

 | 

Persoon

Nieuwe versie Aquo-kit in gebruik

gepubliceerd op: 12-04-2019

 | 

Nieuws

In deze nieuwe versie, 3.5, zijn aanpassingen uit het Protocol Monitoring en Toestandsbepaling doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Aquo-kit?

Spoorboekje Kaderrichtlijn Water

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

Om KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel zogeheten Spoorboekjes Waterkwaliteit...