Zoeken

Resultaten 1 - 10 van 16

Sorteer op

Adviesdienst Aquo

gepubliceerd op: 02-09-2014

 | 

Artikel

Wilt u aan de slag met Aquo?

Aquo

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen...

Aquo DS

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

Met Aquo-domeintabellenservice (Aquo DS) ontsluiten we de ruim 500 domeintabellen die IHW beheert.

Aquo Expertgroep Chemie

begint op: 10-10-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 10 oktober 2019

Aquo Expertgroep Waterveiligheid / watersysteem

begint op: 10-10-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 10 oktober 2019

Aquo LOC

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

Aquo LOC is een tool waarmee u toegang hebt tot ruim 7000 termen en definities uit het Aquo-lex en de Aquo-objecten.

Aquo-kit

Artikel

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus. Eigen rapportages en de KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen.

Behaalde resultaten in 2018

gepubliceerd op: 10-04-2019

 | 

Nieuws

In het oog springende resultaten zijn de realisatie van de Tijdelijke Database Grondwaterkwaliteit en de oplevering van de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen.

Gebruikersoverleg Aquo

begint op: 10-10-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 10 oktober 2019