Wim Hoogenboom

Wim.jpg

Functie:

Adviseur directeurenoverleg

Wim Hoogenboom heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water stroomt van hoog naar laag. Water laat zich niets gelegen liggen aan onze beheergrenzen. Om te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water is het delen van informatie over het water voor alle beheerders noodzakelijk. Het Informatiehuis Water is een belangrijke speler om het delen van informatie te stimuleren en te realiseren. Daar draag ik graag aan bij.