Roeland Allewijn

Roeland Allewijn_3.jpg

Functie:

Lid bestuurlijk overleg

Roeland Allewijn heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: Het IHW was bij de oprichting z'n tijd vooruit als het gaat om samenwerking tussen waterbeheerders met een evenwichtige financiering van een gezamenlijke opdracht. Daarnaast is het belang van een goede informatiebasis met kwaliteitsborging van data ook een goede basis gebleken voor bijv. het digtale stelsel van de omgevingswet en de informatiehuizen die hierbij horen. Ik ben ervan overtuigd dat het IHW nog meer voor de waterwereld gaat betekenen dan het nu al doet.