Karin Middeljans

Karin.jpg

Functie:

Lid directeurenoverleg

Karin Middeljans heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water is een voorbeeld van hoe we in Nederland met alle waterbeheerders informatie verzamelen en delen. Ik vind het een ‘groot goed’ dat we vanuit een landelijk perspectief betrouwbare informatie over ‘ons’ water kunnen publiceren en rapporteren.