Aquo DS

Met Aquo-domeintabellenservice (Aquo DS) ontsluiten we de ruim 500 domeintabellen die het IHW beheert.

Domeintabellen

Domeintabellen zijn vooraf gedefinieerde lijsten met mogelijke waarden die gebruikt kunnen worden in informatiesystemen en uitwisselbestanden. Door gebruik te maken van de waarden uit deze domeintabellen hanteert u de afgesproken schrijfwijze voor het gegevenselement en kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd worden.

Met achtergrondinformatie

In Aquo DS is achtergrondinformatie over de domeintabellen vastgelegd, zoals bijvoorbeeld wat de definitie van een domeintabel is en hoe deze is opgebouwd. Daarnaast ziet u welke domeinwaarden in de betreffende domeintabel zijn opgenomen.

En een webservice

Met de Aquo DS-webservice kunt u uw eigen domeintabellen en de bijbehorende domeinwaarden automatisch laten synchroniseren met de Aquo-domeintabellen. Zo weet u zeker dat u de juiste waarden gebruikt.

Bezoek voor meer informatie onze Aquo-website

Alle artikelen op deze site over

Aquo