De kwartiermakersfase

De fase van kwartier maken is op 1 maart 2018 afgerond met de oplevering van de benodigde beslisinformatie aan de Programmaraad, Opdracht Gevend Beraad en Bestuurlijk Overleg. De beslisinformatie hebben we uitgewerkt voor drie Informatieproducten:
  • Rioolsysteem;
  • Grondwatersysteem (kwantiteit);
  • Oppervlaktewatersysteem (kwantiteit).

De verwachting is dat er in de tweede helft van 2018 meer duidelijkheid komt over de te realiseren informatieproducten voor de verschillende domeinen. Vooruitlopend op besluitvorming hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) besloten verder te werken aan het ontwikkelen van een informatieproduct “Peilgebieden”

Samenwerkingen tijdens kwartiermakersfase

Het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet heeft vele initiatieven en ontwikkelen tot stand gebracht. Als Informatiehuis Water-Omgevingswet zochten we actief onze omgeving op en werkten we samen binnen diverse initiatieven, zoals met UIVO-CWUIVO-ISynergie IT-voorzieningen InformatiehuizenKwartiermakers Informatiehuizen en Participatie gegevensknooppunt Groningen. Met deze laatste loopt de samenwerking nog door.