Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen

Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) geeft een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in het basisbestand vastgelegd, zoals normering.

Het NBPW bestaat uit twee bronbestanden:

  1. De dijktrajecten zoals beschreven in de Waterwet (2017). Deze bestaan uit begin- en eindcoördinaten en de veiligheidsnorm per dijktraject. Het Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) is hiervan de bronhouder.
  2. Het tweede bronbestand is de exacte ligging van de kering waarvan de keringbeheerder bronhouder is. Het Informatiehuis Water is beheerder van dit samengestelde bestand en doet dit in opdracht van DGRW. De actualisatie van het NBPW is een continu proces.

 

Het NBPW (2017) is beschikbaar als kaartweergave en als webservice via WFS op www.waterveiligheidsportaal.nl. Hierin is alle informatie opgenomen zoals de verschillende normen die op een traject van kracht zijn.

Op het beschikbaar stellen van data is het Databeleid IHW van kracht.

Bij vragen over de inhoud of het gebruik van het NBPW kunt u contact opnemen met de Servicedesk IHW.

Het basisbestand is open data. Zie ons open-databeleid.
De waterkeringbeheerders zijn bronhouders. Dit houdt in dat de keringbeheerders verantwoordelijk zijn voor de informatie in het Nationaal Basisbestand.

Alle artikelen op deze site over

Waterveiligheid