Gebruikers testen nieuwe versie Aquo-kit

21 februari 2019 Dit voorjaar komt Aquo-kit versie 3.5 beschikbaar. In deze versie zijn de nieuwe biologische KRW-maatlatten (versie 2018) opgenomen.

Dit heeft consequenties voor oppervlaktewaterbeheerders die in Aquo-kit toetsingen en beoordelingen uitvoeren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom hebben we samen met ruim 30 gebruikers deze nieuwe versie uitvoerig getest. Dat was zeer nuttig en waardevol. De deelnemers maakten kennis met de nieuwe KRW-maatlatten en het Informatiehuis Water demonstreerde de nieuwe functies voor het raadplegen van de maatlatten. Hiermee is de werking van Aquo-kit volledig transparant! Ook kwamen de wijzigingen in het Protocol  Monitoring en Toestandsbeoordeling KRW en de gevolgen daarvan voor de KRW-toestandsbepaling in 2019 aan de orde. En natuurlijk kwam er ook een aantal tekortkomingen in de software aan het licht, maar daarvoor testen we juist. Die lossen we zo spoedig mogelijk op. We danken alle testers hartelijk voor hun inspanningen! 

Zoals gezegd komt Aquo-kit versie 3.5. voorjaar 2019 beschikbaar. Dit betekent dat u als waterbeheerder de KRW-toestandsbepaling dit jaar met deze versie van Aquo-kit moet uitvoeren. Het actuele Aquo-kit Stappenplan voor de KRW-toestandsbeoordeling vindt u op onze website, zodra Aquo-kit 3.5 online is.