Wat doet IHW in 2019?

27 november 2018 Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders.

Met de focus op onder andere de volgende activiteiten: 

  • Vergroten van eenheid in architectuur door het opzetten en beheren van enterprise architectuur over de domeinen heen.
  • Doorontwikkelen Aquo-standaard: we gaan verder met internationalisering, we versterken de aansluiting met andere standaarden (met linked data) en we verkennen mogelijkheden tot vereenvoudiging. 
  • Bouw Maatregelen ROR: voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) begeleiden we de bouw van dit portaal. In 2018 zijn we hiermee gestart. De eindoplevering vindt naar verwachting in 2019 plaats. 
  •  Linked Aquo: In 2018 zijn we begonnen om de domeintabellen en het woordenboek te implementeren in Aquo-LDT (Linked Data Theatre). In 2019 zijn de IMWA-modellen aan de beurt. We verwachten hiermee de watersector een beter geïntegreerd en een  toekomst bestendige Aquo-standaard aan te kunnen bieden. 

 Bovenstaande is slechts een deel van de taken die wij in 2019 oppakken. Wilt u weten wat we nog meer gaan doen? Kijk dan in ons jaarplan 2019!

 

 

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water Grondwater Waterveiligheid WKP Aquo Organisatie