Praktijkproef goed ontvangen op festival Omgevingswet

17 september 2018 Onder grote belangstelling hebben we op 10 september de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen gepresenteerd tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in de Fokker terminal in Den Haag.

We hebben hier de opgedane ervaringen (lessons learned) gedeeld en het leveringsproces van het project toegelicht. Vooral het beschrijven van de geleerde lessen vanuit de drie invalshoeken inhoud, proces en cultuur sprak de bezoekers aan. Met als direct resultaat een aantal uitnodigingen voor presentaties en nadere toelichting!

Het project
Binnen het project Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen stellen de waterschappen en Rijkswaterstaat hun gegevens over peilgebieden en streefpeilen beschikbaar. Dit gebeurt via verschillende routes, passend bij de fase waarin de waterbeheerder op dit moment zijn data beschikbaar stelt: het leveringsproces. De waterbeheerders zijn en blijven bronhouder van de gegevens. De projectopdracht is tweeledig: 

  • Laat zien dat de keten van bronhouder naar DSO werkt;
  • Leg alle ervaringen vast als “lessons learned” zodat we bij verdere ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. 

Waar staan we nu?
Qua planning zitten we op schema. De meeste bronhouders hebben hun gegevens geleverd via een van de routes van het leveringsproces. Momenteel bouwen we een REST API, waarmee de aangeleverde gegevens in een leesbaar format beschikbaar gesteld kunnen worden. 

Meer weten over de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen? Klik dan hier.