Geslaagde IHW-workshops tijdens Datastromen symposium

2 augustus 2018 Op 4 juli heeft het Informatiehuis Water deelgenomen aan het Datastromen symposium van het Waterschapshuis. In het decor van de oude Prodentfabriek in Amersfoort hebben we twee workshops verzorgd over de Datavalidatie in het waterbeheer en de Praktijkproef Peilgebieden.

Praktijkproef Peilgebieden  
Bertjan Kaan en Berend ten Brinke praatten in deze workshops de deelnemers bij over de praktijkproef Peilgebieden. Zo legden ze uit wat de aanleiding was voor de praktijkproef en lichtten ze het dataleveringstraject – van bronhouder tot en met Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - toe. In deze praktijkproef werkt het Informatiehuis Water samen met het DSO en drie bronhouders: waterschap Noorderzijlvest, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hoogheemraadschap van Rijnland. Meer weten? Ga dan naar de presentatie!

Datavalidatie in het waterbeheer
In deze workshop gingen Paul Latour en Edwin Wisse met de deelnemers in gesprek over datakwaliteit. Een onderwerp dat leeft! Tijdens het symposium waren er maar liefst drie workshops die aandacht besteden aan de verschillende aspecten van datakwaliteit. De insteek van onze workshop was datakwaliteit voor de rapportages. De discussies gingen over datakwaliteit in het algemeen en in het bijzonder over de kwaliteitseisen die de Omgevingswet stelt aan data. Een gedeeld beeld uit deze workshop is dat documentatie nog belangrijker is dan de kwaliteit. Gegevens hoeven niet perfect te zijn, als maar gedocumenteerd is wat de kwaliteit is. Meer weten? Ga dan naar de presentatie!

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water Waterveiligheid Aquo