Zijn werksessies KRW-toestandsbepaling nog steeds nuttig?

26 april 2018 Ja, absoluut! Dit werd weer eens bevestigd tijdens de sessies op 25 april. Ter voorbereiding op de toestandsbepaling voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) organiseren we al een aantal jaren werksessies. Dit jaar willen we de KRW-toestandsbepaling uiterlijk op 27 juni gereed hebben.

Door het delen van kennis en ervaringen helpen we elkaar om de toestandsbepaling tijdig en correct af te ronden. In de werksessies gaan we nu alleen nog maar met de biologische meetgegevens aan de slag. Voor chemische meetgegevens zijn inmiddels geen werksessies meer nodig. Vooral bij de biologische soortgroepen Overige Waterflora en Vis zijn nog veel vragen over de juiste aggregatie van de monitoringgegevens. De beschrijving hiervan in de referentiedocumenten, zoals het ‘Protocol Toetsen en Beoordelen' maakt dit niet duidelijker. Afstemming hierover is en blijft hard nodig. Hiervoor blijven we ons inzetten.