Samenwerking IHW verlengd

17 januari 2018 Zoals bekend werken in het Informatiehuis Water (IHW) de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen. Al zeven jaren laten we zo met elkaar op uniforme wijze data efficiënt stromen.

Deze samenwerking had een einddatum van 31-12-2020, maar eind 2017 heeft het bestuur van het IHW besloten om het met nog 4 jaren te verlengen tot 2022. Dit in afwachting van een nieuw Informatiehuis Water onder de Omgevingswet.