Nieuws

Resultaten 1 - 10 van 20

Geslaagde kennismiddag Water API's!

gepubliceerd op: 17-07-2019

 | 

Nieuws

Op 3 juli organiseerden het programma Digitale Delta, het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water een kennismiddag over Water API’s in het LEF Future Center in Utrecht. Het was een geslaagde middag van samenwerken en discussiëren over wat wij als waterbeheerders moeten en kunnen met Water API’s.

WVP draagt bij aan voorkomen van overstromingen

gepubliceerd op: 16-07-2019

 | 

Nieuws

Met het Waterveiligheidsportaal (WVP) is de informatievoorziening rond het beoordelings- en versterkingsproces sterk verbeterd. De echte kansen liggen nog voor ons. Het portaal biedt ons mogelijkheden om ook de informatievoorziening over overstromingsrisico’s en calamiteitenbestrijding fundamenteel te verbeteren. De basis ligt er…

Inschrijving IHW-netwerkdag geopend

gepubliceerd op: 24-06-2019

 | 

Nieuws

Op woensdag 20 november 2019 is het zo ver: de jaarlijkse IHW-netwerkdag. Dit jaar zijn we te gast bij Waternet in Amsterdam. De titel van de dag is 'Verander data in parels'.

Kennismiddag Water API's

gepubliceerd op: 18-06-2019

 | 

Nieuws

Op 3 juli organiseren we samen het Waterschapshuis en het programma Digitale Delta een kennismiddag over Water API's.

Vernieuwde TWN-lijst online!

gepubliceerd op: 31-05-2019

 | 

Nieuws

Eind maart hebben we het al aangekondigd en nu is het dan zo ver: de site met de vernieuwde TWN-lijst is beschikbaar!

Herbouw Waterkwaliteitsportaal

gepubliceerd op: 16-04-2019

 | 

Nieuws

Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.

Nieuwe versie Aquo-kit in gebruik

gepubliceerd op: 12-04-2019

 | 

Nieuws

In deze nieuwe versie, 3.5, zijn aanpassingen uit het Protocol Monitoring en Toestandsbepaling doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Aquo-kit?

Behaalde resultaten in 2018

gepubliceerd op: 10-04-2019

 | 

Nieuws

In het oog springende resultaten zijn de realisatie van de Tijdelijke Database Grondwaterkwaliteit en de oplevering van de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen.

Zeer geslaagde Waterinfodag

gepubliceerd op: 04-04-2019

 | 

Nieuws

Met een volle zaal voor Aquo, een rollenspel voor de cases uit

IHW-netwerkdag: save the date!

gepubliceerd op: 26-03-2019

 | 

Nieuws

Op 20 november 2019 organiseren we onze jaarlijkse netwerkdag. De locatie is dit jaar Waternet in Amsterdam.