Waaraan werkte IHW in 2017?

12 april 2018 In het oog springende resultaten waren de oplevering van het Waterveiligheidsportaal en de eerste complete toetsing en beoordeling voor de Kaderrichtlijn Water in de Aquo-kit.

Maar uiteraard hebben we nog veel meer gedaan. Benieuwd wat allemaal? U leest het in ons jaarverslag.