Nieuwe gezichten bij IHW

1 februari 2018 Eind 2017 heeft een aantal medewerkers het Informatiehuis Water (IHW) verlaten. Gelukkig zijn de lege plekken per half januari opgevuld door drie nieuwe collega’s. Graag stellen wij hen even kort aan u voor:

Lennaert Denekamp:
Lennaert werkt twee dagen per week bij het IHW als procesleider Waterveiligheid. Hij is gedetacheerd vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lennaert is de contactpersoon voor de informatiestroom Waterveiligheid. Hieronder valt ook het proces voor het actualiseren van de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW).

Dirk de Jong:
Dirk werkt fulltime bij het IHW als technisch projectleider. Hij is gedetacheerd vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dirk gaat primair het Waterkwaliteitsportaal verbeteren en het Maatregelenportaal ROR (Richtlijn OverstromingsRisico’s) realiseren.

Marco Zoomer:
Marco werkt in eerste instantie twee dagen per week bij het IHW. Halverwege het eerste kwartaal van 2018 wordt dit uitgebreid naar vier dagen per week. Hij is gedetacheerd vanuit het waterschap Vechtstromen. Marco vervult de functie van (geo) gegevensanalist en staat aan de lat voor diverse dataleveringen.

Wij zijn blij dat ons team versterkt is met Lennaert, Dirk en Marco en wensen hen veel succes en werkplezier bij het IHW!

Alle artikelen op deze site over

Organisatie