Nieuw uitwisselformaat voor Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW)

28 februari 2018 Vanaf dit jaar moet u uw meetgegevens voor de LEW in het IM Metingen CSV-formaat aanleveren in de Aquo-kit. Andere formaten accepteert de Aquo-kit niet meer.

Hoe u uw oude meetbestanden omzet naar een IM Metingen CSV-bestand, leest u in het Stappenplan ‘Van UM Aquo – IMWA naar IM Metingen’.

Om welke meetgegevens gaat het bij de LEW?

  • Alle chemische gegevens 2017 gemeten in oppervlaktewater;
  • Alle biologische gegevens 2017 gemeten in oppervlaktewater;
  • Alle meetpuntcodes met bijbehorende x/y-coördinaten in het nationale Rijks Driehoeksstelsel.

Deadlines:
25 april 2018 voor de chemische meetgegevens
27 juni voor de biologische meetgegevens.

Wat doet IHW met de gegevens?
Wij controleren ze gegevens op volledigheid en publiceren ze daarna op het Waterkwaliteitsportaal. Daar zijn ze voor iedereen beschikbaar. De gegevens worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages en voor informatieverzoeken.