Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

23 november 2018 (10:00 - 12:00 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Centraal college van Deskundigen Datastandaarden

Datum en tijd
Vrijdagochtend 23 november 2018 van 10:00 tot 12:00 uur

Locatie

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep
Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO

Onderwerp
Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. 
Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.