Landelijke Enquête Waterkwaliteit 2018: biologie

27 juni 2018 (00:00 - 00:00 uur)

Doelgroep  

Beheerders van oppervlaktewaterlichamen (Rijkswaterstaat en waterschappen)

Actie
Verzoek tot het aanleveren van chemische en biologische waterkwaliteitsgegevens in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Eind februari hebben wij de officiële verzoekbrief met instructie naar de LEW-contactpersonen bij de waterschappen en Rijkswaterstaat gestuurd. Heeft u geen verzoekbrief ontvangen, maar deze wel verwacht, neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.

Deadlines:
25 april 2018 voor het aanleveren van chemische meetgegevens
27 juni 2018 voor het aanleveren van biologische meetgegevens 

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water WKP