IHW-netwerkdag 2017

9 november 2017 (09:00 - 17:00 uur)
Oude Magazijn, Soesterweg 310 in Amersfoort (nabij station Amersfoort)

IHW-netwerkdag voor alle collega’s in de watersector

IHW-netwerkdag 2017: samenwerken aan data!

Op 9 november 2017 is het zo ver: dan organiseren we weer de jaarlijkse IHW-netwerkdag. Bij uitstek de gelegenheid om elkaar bij te praten over informatiestromen binnen de watersector. We zijn trots op het programma dat wij u dit jaar kunnen bieden: van inspirerende key-note presentaties tot uitdagende workshops. Het is ons dan ook een waar genoegen u uit te nodigen voor deze netwerkdag op donderdag 9 november in het Oude Magazijn in Amersfoort.

Veel waterdata zijn in Nederland verspreid over plannen van Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en andere waterbeheerders. Dit maakt het vaak lastig en complex om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit- en veiligheid van de Nederlandse wateren. De belangrijkste missie van het Informatiehuis Water (IHW) is om het beheer rond waterdata beter te organiseren: ‘Laat data stromen’. Daar hebben we elkaar bij nodig. Alle waterbeheerders samen.

Programma

09:00 uur | Ontvangst

09:30 uur | Opening door dagvoorzitter Jaap Kelderman (secr.-dir. HHRS Amstel, Gooi & Vechtstreek)

09:35 uur | Key note presentatie: Gegevens Knooppunt Groningen (GKG): vraag- en themagerichte ontsluiting van regionaal en landelijk beschikbare gegevens, door Bert Gerlofs (directeur Geon) en Paul Padding (procesmanager Beter Benutten Geonovum)

10:10 uur | Presentatie over IHW in de Omgevingswet, door Boris Everwijn (kwartiermaker IHW-Omgevingswet)

10:45 uur | Pauze

11:05 uur | Pitches door de workshopleiders

11:25 uur | Key note presentatie door Elmar Eisemann (prof. Computer Graphics & Visualization TU Delft)

11.50 uur  | Reflectie op het ochtendprogramma o.l.v. dagvoorzitter Jaap Kelderman

12:15 uur | Lunch 

13:30 uur | Eerste ronde workshops
1. Waterveiligheid goed op st(r)oom o.l.v. Jeroen Overbeek (IHW) en Paul Latour (IHW)
2. Uitdagingen
 bij implementatie Aquo: hoe adviesbureaus waterdata laten stromen o.l.v. Roel Knoben (Royal Haskoning DHV) en Erik Burgers (Ecosys) 
3. Linked data voor waterbeheerders o.l.v. Eric Oosterom (Stichting RIONED) en Justin van der Vlies (Waternet)

14:30 uur | Wisseling workshops

14:40 uur | Tweede ronde workshops
4. Datadromen met Paul Latour (IHW) over waterkwaliteitsgegevens
5. 
Het nieuwe werken met Aquo-kit: toetsen met een webservice o.l.v. Hinne Reitsma (IHW) 
6. Aquo en waterkwantiteit: waar staan we nu? o.l.v. Edwin Wisse (IHW) en 
Thore Fechner 

15:50 uur | Plenaire afronding door Ruud Kersten, programmamanager IHW & Netwerkborrel

U komt toch ook? Klik hier om u aan te melden.
Deelname is kosteloos.

Alternatief